Combo 100c hạt mạng GoldenLink RJ 6E

Ngừng kinh doanh

Included Warranty

03 Months
Sản phẩm này được bảo hành theo chính sách của Máy Tính Thái Nguyên.

0987.054.858