Máy Tính Thái Nguyên hỗ trợ đổi mới các linh kiện và sản phẩm phân phối trên Website trong thời gian 30 ngày, nhằm đem đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Trong vòng 31 ngày đầu tiên (kể từ ngày phát sinh hóa đơn mua hàng) quý khách sẽ được đổi sang sản phẩm mới hoặc sản phẩm mới hặc có giá trị tương được cùng loại ngay ngay lập tức nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Cụ thể với từng loại sản phẩm như sau:

I. LINH KIỆN MÁY TÍNH (MỚI)

CPU: Intel, AMD được bảo hành đổi mới 100% ngay lập tức trong vòng 36 tháng.

Mainboard: bảo hành 1 đổi 1 mới 100% ngay lập tức trong 30 ngày đầu tiên

VGA: bảo hành 1 đổi 1 mới 100% ngay lập tức trong 30 ngày đầu tiên.

RAM: bảo hành 1 đổi 1 mới 100% ngay lập tức trong suốt thời gian bảo hành.

HDD: bảo hành 1 đổi 1 mới 100% ngay lập tức trong suốt thời gian bảo hành.

SSD : bảo hành 1 đổi 1 mới 100% ngay lập tức trong suốt thời gian bảo hành.

PSU: bảo hành 1 đổi 1 mới 100% ngay lập tức trong 31 ngày đầu tiên

II. LINH KIỆN MÁY TÍNH (QUA SỬ DỤNG)

CPU: Intel, AMD được bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

Mainboard: bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

VGA: bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

RAM: bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

HDD: bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

SSD : bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

PSU: bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

III. MÀN HÌNH MÁY TÍNH (MỚI)

Bảo hành 1 đổi 1 nếu trong 30 ngày đầu  phát sinh lỗi kĩ thuật ,sẽ được đổi mới ngay lập tức (điều kiện: sản  phẩm bị lỗi phải còn giữ nguyên tem bảo hành, hộp hoặc seal sản phẩm).

Sau 30 ngày theo chính sách bảo hành sẽ được bảo hành theo chính sách từng hãng. Máy Tính Thái Nguyên  hỗ trợ mượn sản phẩm trong thời gian chờ bảo hành.

Bảo hành điểm chết : áp dụng số lượng 5 điểm chết trở lên với tất cả các màu

Bảo hành Màn hình vỡ, áp dụng với các hãng Thinkview, GreatView,… trong 15 ngày đầu (có thể thay đổi        trong tương lai)

Màn hình sọc sẽ được hỗ trợ gửi bảo hành về hãng sản xuất ngay lập tức.

IV. MÀN HÌNH MÁY TÍNH (QUA SỬ DỤNG)

Màn hình sọc, bảo hành đổi mới trong 30 ngày đầu tiên

Màn hình đốm bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

Màn hình loang màu bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

Màn hình chảy mực bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

Màn hình mốc bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

Màn hình mưa bảo hành đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên

IV. PHỤ KIỆN GAMMING (NEW)

Bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày đầu tiên, (điều kiện còn nguyên tem, nguyên hộp, phiếu bảo hành, không bị        rách, sước…)

Sau 15 ngày Máy Tính Thái Nguyên bảo hành và gửi sản phẩm về TTBH của hãng

V. LAPTOP (NEW)

Bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày đầu tiên, (điều kiện còn nguyên tem, nguyên hộp, phiếu bảo hành, không bị        rách, sước…)

Sau 15 ngày Máy Tính Thái Nguyên bảo hành và gửi sản phẩm về TTBH của hãng

VI. LAPTOP (QUA SỬ DỤNG)

Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

Sau thời hạn 30 ngày Máy Tính Thái Nguyên hỗ trợ sửa chữa với mức phí hợp lý nhất.