Nguồn máy tính Cooler Master Elite MPW-4001-PSABN1 400W V3

Ngừng kinh doanh

  • Chuẩn nguồn: Standard
  •  Công suất danh định: 400W
  •  Quạt: Fan 12cm
0987.054.858