PC Gaming AMD PHỔ THÔNG CPU 3000G I RAM 8GB I SSD 120GB

Ngừng kinh doanh

Included Warranty

36 Months
Sản phẩm này được bảo hành theo chính sách của hãng sản xuất. Máy Tính Thái Nguyên hỗ trợ tiếp nhận và hoàn trả hàng bảo hành tại cửa hàng.

Khuyến mãi liên quan

✅Cài miễn phí Office
✅Cài sẵn Windows 10

0987.054.858