660.000 
650.000 
550.000 
485.000 
590.000 
649.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Acbel HK+ 450W

575.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Acbel Plus 470W

765.000 
890.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Jetek G400 400W

490.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính VPS 420W Fan 12

420.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính VSP 550W Fan 8

23.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Arrow 420W

230.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Jetek G450 400W

650.000 
1.050.000 
690.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Antec Atom V550 550W

650.000 
950.000 
1.050.000 
1.200.000 
1.255.000 
1.860.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Huntkey CO-400 400W

440.000 
760.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Jetek CM400 400W

530.000 

PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Sama 500W 630

730.000 
860.000 
1.230.000 
590.000 
630.000 
1.160.000 
1.190.000 
0987.054.858