33.000  22.000 
22.000  17.000 
16.000  8.000 
799.000  690.000 
130.000  75.000 
220.000  135.000 
520.000  430.000 
590.000  510.000 
59.000  36.000 

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU VSP LED Đỏ

99.000  75.000 
290.000  235.000 
330.000  290.000 

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU VSP CT-4U Led RGB

390.000  320.000 
590.000  490.000 
1.290.000  1.165.000 

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU VSP T50-4U Led RGB

290.000  235.000 

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU Aigo Cooler LED RGB

330.000  275.000 
320.000  275.000 
475.000  380.000 
490.000  375.000 
580.000  470.000 
900.000  765.000 
990.000  865.000 
1.390.000  1.275.000 
1.390.000  1.275.000 

Tản nhiệt nước cho PC

Tản nhiệt CPU Aigo ACY T240 AiO LED RGB

1.650.000  1.390.000 
1.390.000  1.245.000 
1.990.000  1.765.000 
2.790.000  2.490.000 
2.990.000  2.675.000 
3.990.000  3.575.000 
6.500.000  5.290.000 
0987.054.858