45
130.000  71.000 
24

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU VSP LED Đỏ

99.000  75.000 
19
290.000  235.000 
12
330.000  290.000 
18

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU VSP CT-4U Led RGB

390.000  320.000 
17
590.000  490.000 
10
1.290.000  1.165.000 
19

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU VSP T50-4U Led RGB

290.000  235.000 
17

Tản nhiệt khí cho PC

Tản nhiệt CPU Aigo Cooler LED RGB

330.000  275.000 
14
320.000  275.000 
20
475.000  380.000 
23
490.000  375.000