13
990.000  865.000 
16

Tản nhiệt nước cho PC

Tản nhiệt CPU Aigo ACY T240 AiO LED RGB

1.650.000  1.390.000 
10
1.390.000  1.245.000 
11
1.990.000  1.765.000 
11
2.790.000  2.490.000 
11
2.990.000  2.675.000 
10
3.990.000  3.575.000 
19
6.500.000  5.290.000 
16
7.310.000  6.170.000 
16
8.990.000  7.570.000 
10
2.490.000  2.250.000 
21
1.990.000  1.580.000