49.000  35.000 
45.000  35.000 

Thiết bị chuyển đổi

Bộ chia HUB VGA 2 Port 200mhz VGA Splitter

90.000  75.000 
99.000  75.000 
69.000  29.000 
290.000  215.000 
0987.054.858