Tuyển dụng nhân viên Quản Trị Website Để lại bình luận

Tại triển lãm công nghệ toàn cầu CES 2020 diễn ra vào tuần trước, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã được các phương tiện truyền thông hỏi về vấn đề này tuy nhiên bà không phát biểu các thông tin trực tiếp, nhưng bà có vẻ lạc quan về viễn cảnh GPU Navi cao cấp sẽ sớm ra mắt. Trả lời câu hỏi của  PC World, giám đốc AMD đã trả lời rằng “Bạn nên hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một GPU AMD Navi cao cấp và điều quan trọng là chúng ta phải có nó. Thị trường card đồ họa cao cấp rất quan trọng đối với chúng tôi do đó bạn nên mong đợi rằng chúng tôi sẽ sớm có một GPU thế hệ Navi”.
Tại triển lãm công nghệ toàn cầu CES 2020 diễn ra vào tuần trước, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã được các phương tiện truyền thông hỏi về vấn đề này tuy nhiên bà không phát biểu các thông tin trực tiếp, nhưng bà có vẻ lạc quan về viễn cảnh GPU Navi cao cấp sẽ sớm ra mắt. Trả lời câu hỏi của  PC World, giám đốc AMD đã trả lời rằng “Bạn nên hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một GPU AMD Navi cao cấp và điều quan trọng là chúng ta phải có nó. Thị trường card đồ họa cao cấp rất quan trọng đối với chúng tôi do đó bạn nên mong đợi rằng chúng tôi sẽ sớm có một GPU thế hệ Navi”.
Tại triển lãm công nghệ toàn cầu CES 2020 diễn ra vào tuần trước, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã được các phương tiện truyền thông hỏi về vấn đề này tuy nhiên bà không phát biểu các thông tin trực tiếp, nhưng bà có vẻ lạc quan về viễn cảnh GPU Navi cao cấp sẽ sớm ra mắt. Trả lời câu hỏi của  PC World, giám đốc AMD đã trả lời rằng “Bạn nên hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một GPU AMD Navi cao cấp và điều quan trọng là chúng ta phải có nó. Thị trường card đồ họa cao cấp rất quan trọng đối với chúng tôi do đó bạn nên mong đợi rằng chúng tôi sẽ sớm có một GPU thế hệ Navi”.
Tại triển lãm công nghệ toàn cầu CES 2020 diễn ra vào tuần trước, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã được các phương tiện truyền thông hỏi về vấn đề này tuy nhiên bà không phát biểu các thông tin trực tiếp, nhưng bà có vẻ lạc quan về viễn cảnh GPU Navi cao cấp sẽ sớm ra mắt. Trả lời câu hỏi của  PC World, giám đốc AMD đã trả lời rằng “Bạn nên hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một GPU AMD Navi cao cấp và điều quan trọng là chúng ta phải có nó. Thị trường card đồ họa cao cấp rất quan trọng đối với chúng tôi do đó bạn nên mong đợi rằng chúng tôi sẽ sớm có một GPU thế hệ Navi”.
Tại triển lãm công nghệ toàn cầu CES 2020 diễn ra vào tuần trước, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã được các phương tiện truyền thông hỏi về vấn đề này tuy nhiên bà không phát biểu các thông tin trực tiếp, nhưng bà có vẻ lạc quan về viễn cảnh GPU Navi cao cấp sẽ sớm ra mắt. Trả lời câu hỏi của  PC World, giám đốc AMD đã trả lời rằng “Bạn nên hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một GPU AMD Navi cao cấp và điều quan trọng là chúng ta phải có nó. Thị trường card đồ họa cao cấp rất quan trọng đối với chúng tôi do đó bạn nên mong đợi rằng chúng tôi sẽ sớm có một GPU thế hệ Navi”.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Dựng cấu hình Tư vấn cấu hình Tư vấn Gamenet