Vi xử lý CPU Intel Core i7 3770K TRAY (3.90GHz, 8M, 4 Cores 8 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • CPU intel Core i7 – 3770
  • Tốc độ : 3.5Ghz , max : 3.9Ghz
  • Cache : 8M
  • Ram hỗ trợ : DDR3 1333/1600
  • Intel HD Graphics 4000
  • Socket : 1155
0987.054.858