Vi xử lý CPU Intel Xeon E5 2673 v3 TRAY (12 Core/24 thread 2.4Ghz turbo 3.2 Ghz)

Ngừng kinh doanh

  • Processor Number : E5-2673 V3 Number of Cores : 12-core
  • Number of Threads : 24 threads
  • Clock Speed : 2.4 GHz
  • Max Turbo Speed : 3.2 GHz
  • Cache Memory Details Smart Cache – 30 MB
  • Socket : 2011-3
  • CPU Tray – Không hộp
0987.054.858