Chi phí dự tính:
1. Keo tản nhiệt
2. Keo tản nhiệt
Chọn linh kiện