Kiểm tra tình trạng & thời gian bảo hành

Đang tìm kiếm...

*********************************

SẢN PHẨM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN BẢO HÀNH

♦ Sản phẩm còn thời gian bản hành, tem dán trên ốc còn nguyên ( không cần phiếu mua hàng)

♦ Sản phẩm chưa qua sửa chữa hoặc có dấu hiệu tác động vật lý

♦ Mã vạch trên tem hãng còn đọc được.

=> Chi tiết xem đầy đủ tại: https://maytinhthainguyen.vn/chinh-sach-bao-hanh-san-pham