Gửi lời nhắn

Thông tin liên hệ

Tại TP Thái Nguyên:
Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.vn)
Địa chỉ: Số 67-69, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Hotline: 0987054858
Kỹ thuật: 0987254236
Thu cũ đổi mới: 0985490332 | 0981030532

Email: cskh@maytinhthainguyen.vn

 

Chúng tôi luôn hướng tới dịch vụ