Bộ phát sóng Wifi enda F3 300Mbps 3 Râu

Ngừng kinh doanh

  • Chuẩn N với tốc độ 300M, chuẩn 3T3R băng tần 2.4GHz.
  • Có 3 cổng LAN tốc độ 10/100Mbps, và 1 cổng WAN tốc độ 10/100Mbps.
  • Thiết kế thời trang có 3 Ăng-ten 5 dBI sóng siêu khỏe .
  • Chức năng tiếp sóng ( Repeater chuyên biệt)
  • Chế độ làm việc: Universal Repeater/ AP/ WISP/ WDS Bridge.