Bộ phát sóng Wifi Tenda Mesh Nova MW3 AC1200 (Combo 3 Chiếc)

Ngừng kinh doanh

  • Tiêu chun và Giao thc
  • IEEE802.3, IEEE802.3u
  • Giao din
  • 2 Ethernet ports per mesh node
    WAN and LAN on primary mesh node
    Both act as LAN ports on additional mesh nodes