Màn hình máy tính Philips 246E7QDSB/00 24″ Ultra Wide-Color PLS

Ngừng kinh doanh

  • Loại bảng LCD : PLS LCD
  • Loại đèn nền : Hệ thống W-LED
  • Kích thước bảng : 23,6 inch / 59,9 cm
  • Khung xem hiệu quả : 521,28 (Ngang) x 293,22 (Dọc)
  • Tỉ lệ kích thước : 16:9
  • Độ phân giải tốt nhất : 1920 x 1080 @ 60Hz
  • Thời gian phản hồi (thông thường) : 5 ms
  • Đầu vào tín hiệu : VGA (Analog), DVI-D (kỹ thuật số, HDCP), MHL-HDMI (kỹ thuật số, HDCP)