Dây cáp mạng chiều dài 15m đúc sẵn

Ngừng kinh doanh

  • Chiều dài 15 mét
  • Đúc sẵn hai đầu chắc chắn