Dây cáp mạng Dintek 5e bootrom phòng net dài 305M

Ngừng kinh doanh

  • Cáp mạng Dintek CAT.5E UTP
  • Cáp dây CAT.5E UTP Dintek 4 đôi, 305m / Cáp.