Dây cáp mạng chiều dài 25m đúc sẵn

Ngừng kinh doanh

  • Chiều dài 25 mét
  • Đúc sẵn 2 đầu chắc chắn