Dây cáp mạng chiều dài 30m đúc sẵn

Ngừng kinh doanh

  • Chiều dài 30m
  • Đúc sẵn 2 đầu chắc chắn