Dây cáp mạng chiều dài 20m đúc sẵn

Ngừng kinh doanh

  • Dây có chiều dài 20m
  • Đúc sẵn 2 đầu đầy chắc chắn